Šírenie Kráľovstva- Prebudenie-Misia-Uzdravenie-Zázraky

17 až 18.8 sa uskutoční vo Vysokom mýte prebudenecká konferencia

27 až 28.6 Sa uskutoční v Prahe prebudenecká konferencia viacinfo čoskoro

Evanjelizácia a misia

Misia a evanjelizácia je naša priorita.Chceme získavať učeníkov,trénovať učeníkov,zakladať cirkvi a trénovať budúcich misionárov.

             Škola Revolúcie

 Škola revolúcie je seminár  zameraný na tréning v božej moci.Každý seminár sa týka inej témy.Seminár sa skladá zo šiestich tém.Božské uzdravenie,nový človek,život v láske,evanjelizácia,Božie Kráľovstvo,Domové cirkvi.Každý zo seminárov trvá jeden celý deň.Pokiaľ máte záujem usporiadať seminár vo vašom meste, napíšte nám   na email uvedený v kontakte.

Cirkev Vysoké Mýto


Sme súčasťou  domovej crkvi vo Vysokom Mýte.Spoločne s Manželkou tu trénujeme a získavame pre Krista nových veriacich.Túžime aby v celom Vysokom Mýte bolo založených veľa nových zborov.Spoločne s manželkou tu fungujeme ako Pastieri cirkvi.

                                                       Verš dňa 

2 korinťanom 5:17 -Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové